Sözcüklerim esas duruşta sivil|
Hâkim abi esastan küsülmek üzere
Şiire yaslanmışım onu görüşecek
Bulutlara üflemişim uzakları
Diktatörün biri...